Terug

X-Cutter-Disc voor zeer ondiepe grondbewerking

Mediapakket downloaden

Maximale snijcapaciteit en mengintensiteit voor de compacte schijveneg Catros


Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

CatrosXL3003_Messerwalze_X-Cutter-Disc_d0_nr_DJI_0497_d1_210928_GO
Dankzij het speciale gegolfde profiel werkt de X-Cutter-Disc over de gehele werkbreedte met een geringe werkdiepte
Met de nieuwe X-Cutter-Disc breidt AMAZONE de werktuigkeuze voor de compacte schijveneg Catros uit. De speciale schijf met gegolfd profiel wordt gebruikt voor zeer ondiepe grondbewerking. De nieuwe X-Cutter-Disc heeft een diameter van 480 mm voor een hoge omtreksnelheid en werkt optimaal in werkdieptes van 2 tot 8 cm. Dankzij het speciale gegolfde profiel kunnen de schijven ook bij zeer geringe werkdiepte over de gehele werkbreedte werken. De speciale vorm van de schijf zorgt voor een intensieve snede over de volledige werkbreedte en maakt indruk met zijn hoge maar ondiepe mengintensiteit wat zorgt voor snellere rotting. Dit biedt optimale omstandigheden voor de volgende teelt. De X-Cutter-Disc scoort ook door zijn licht trekken.

Ondiep optimaal verkleinen en mengen

De zeer ondiepe grondbewerking speelt een steeds belangrijkere rol bij het zorgvuldig omgaan met de waterhuishouding in de bodem. Vooral in hete en droge zomers zorgt de geringe bewerkingsdiepte voor een aanzienlijke vermindering van de verdamping van waardevol grondwater. Er wordt veel minder grond verplaatst dan bij andere schijven, die alleen op grotere diepte over het hele oppervlak werken. 

Daarnaast nemen de eisen op het gebied van veldhygiëne toe. Na de oogst mag de grond slechts zeer ondiep worden bewerkt, zodat het uitgevallen graan, uitgevallen koolzaad en onkruidzaden niet diep worden ondergewerkt, maar in de zeer ondiep bewerkte gebieden liggen. Zo hebben de zaden zeer goede kiemomstandigheden. Bij de tweede bewerking worden de ongewenste planten mechanisch verwijderd, om een ​​schoon veld te krijgen voor het volgende gewas.

Ook in bestanden met hoge vanggewassen maakt de X-Cutter-Disc geweldig werk met de bewerking van het gehele oppervlak. Het optimaal verkleinen bij een geringe werkdiepte in combinatie met de intensief werkende micro-organismen in de bovengrond bevordert een snellere rotting van het vanggewas.

De nieuwe speciale schijf is optioneel verkrijgbaar voor nieuwe bestellingen of voor het achteraf inbouwen van verschillende modellen uit de compacte schijvenegseries Catros + en CatrosXL.

CatrosXL3003_X-Cutter_Case_d0_kw_DJI_0865_d1_210924_GO
Uitgerust met GreenDrill 200 voor gelijktijdig zaaien van vanggewassen
CatrosXL3003_X-Cutter_Case_d0_kw_DJI_0856_d1_210928_GO
De X-Cutter-Disc zorgt voor een bijzonder hoog aandeel fijne grond. Dit zorgt voor optimale kiemcondities bij gelijktijdig zaaien van vanggewas.

Optimaal in combinatie met de messenwals

CatrosXL3003_X-Cutter_Case_d0_kw_P8116561_d1_210929_GO
Ultra ondiep en intensief mengen van de grond en snijden van de oogstresten in combinatie met de messenwals

Nieuw in het programma biedt AMAZONE bovendien de voorlopende messenwals aan. Door de combinatie van Catros met X-Cutter-Disc en messenwals wordt zelfs een multidimensionaal snijpatroon bereikt en wordt de intensiteit van het versnipperen van stoppels, stro en tussengewassen in lengte- en dwarsrichting verhoogd. Dit bevordert het rottingsproces nog verder en vermindert de overdracht van ziekten naar het volgende gewas.