Terug

Project: Werktuigdrager TopCut

Mediapakket downloaden

Wordt de stoppelbewerking van de toekomst ultra-ondiep?

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

De uitdaging:

TopCut (1) Werkzeugtraeger_d0_kw_DJI_0724_d1_211005
De TopCut werktuigdrager voor klimaataangepaste akkerbouw. Boeren kunnen afhankelijk van de omstandigheden kiezen tussen verschillende werktuigen.
Het thema grondbewerking staat bij bedrijven steeds meer op de voorgrond. Hoe groter de problemen met droogte, resistentie en de eisen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen, hoe belangrijker de juiste grondbewerkingsmethode wordt. Vooral de eerste stoppelbewerking is hierbij van belang. Want hier zijn grote uitdagingen. Enerzijds moet hier een optimaal zaaibed worden gecreëerd voor het opkomen van uitgevallen graan en onkruidzaden. Op deze manier kunnen planten, die ongewenst zijn voor de volgende teelt, direct na de stoppelbewerking opkomen en in de tweede bewerking machinaal worden verwerkt. Vooral bij de problematiek van koolzaadopslag en in probleemgebieden met duist en windhalm is een ultra-ondiepe teelt met optimale kiemcondities van het uitgevallen graan en het onkruid en de grassen van groot belang. 

Anderzijds is ook de verrotting van organisch materiaal enorm belangrijk voor de veldhygiëne. Een goede rotting zal de overdracht van schimmelziekten en plagen verminderen. Het is daarom belangrijk dat het organische materiaal bij de eerste bewerking wordt gesneden.

Door de toenemende droogte in de zomer, is het ook bij de grondbewerking belangrijk om de verdamping te verminderen en water te besparen. Daarom moet in de eerste werkgang alleen zo diep worden gewerkt als nodig is. 

TopCut (2) Werkzeugtraeger_d0_nr_DJI_1091_d1_211005
Veel mogelijke combinaties en vervolgstappen zouden in de toekomst beschikbaar moeten zijn
TopCut (3) Werkzeugtraeger_d0_nr_DJI_0820_d1_211005
In plaats van de eg kan de werktuigdrager als alternatief worden uitgerust met verschillende walsen voor een goede naverdichting

De oplossing: TopCut werktuigdrager voor ultra ondiepe grondbewerking

Om aan deze toenemende eisen van ultra ondiepe grondbewerking te voldoen, is AMAZONE het ontwikkelingsproject TopCut gestart, dat op AGRITECHNICA 2022 aan het publiek zou worden gepresenteerd. Het doel in dit project was om de optimale combinatie van werktuigen te ontwikkelen voor ultra-ondiepe grondbewerking. Hierbij is rekening gehouden met de volgende punten:

 • Organisch materiaal moeten worden gesneden om het rottingsproces te verbeteren
 • Er moet voldoende fijne grond aanwezig zijn voor optimale kiemomstandigheden
 • Het werk moet zo ondiep mogelijk zijn – geen zaden begraven en het verminderen van verdamping
 • Perfecte aanpassing van het werktuig aan de grond is een vereiste
 • Indien nodig moet opnieuw verdelen van het stro worden uitgevoerd
 • Onder droge omstandigheden is een goede naverdichting noodzakelijk voor optimale kiemomstandigheden

Om aan al deze eisen in de verschillende gewassen te voldoen, is een grondbewerking vereist, die verschillende toepassingen kan uitvoeren, afhankelijk van de boerderijvereisten van de boer.
De eerste TopCut 12000-2 werktuigdrager met een werkbreedte van 12 m en verschillende tools zijn getest.

TopCut (4) Werkzeugtraeger_d0_kw_P8096081_d1_211005
Veel slagkracht met perfect snij-effect

Verschillende werktuigen voor ultra ondiepe bewerking

Naast het klassieke gebruik na koolzaad, tussengewassen of zonnebloemen, waarbij onder optimaal vochtige bodemgesteldheid een combinatie van dubbele messenrol plus eg of rol wordt gebruikt, dienen ook werktuigen te worden ontwikkeld die voldoende fijne grond produceren voor optimale kiemcondities onder droge omstandigheden en ook in de graanstoppels.
De TopCut bestaat uit drie opeenvolgende werktuigsegmenten die afhankelijk van de wensen en eisen van de klant kunnen worden uitgerust met verschillende werktuigen. Als voorwerktuig wordt een eenvoudige messenwals, een crushboard of een gegolfde schijf gebruikt. De dubbele messenrol werkt dan in het hoofdwerktuigveld. Als alternatief kunnen hier ook dubbele gegolfde schijven of een combinatie van gegolfde schijven en messenrol worden gebruikt. Ook worden verschillende spade- en sterschijven getest. De golf-, spade- en sterschijven bewerken de grond slechts minimaal, maar produceren daarentegen fijne grond voor optimale kiemcondities.

Naverdichting of eggen

In droge omstandigheden is het een voordeel als de licht bewerkte grond dan weer wordt aangedrukt. Hier bestaat de mogelijkheid om de TopCut met een wals te gebruiken, zoals de V-ringwals met matrixbandprofiel KWM 650. Daarnaast kan er aan de voorzijde van de wals nog een enkele eg gemonteerd worden.rij rollen nog een enkele rijig egelement lopen. Als alternatief voor een wals kan ook een drierijige stro-eg als naloopwerktuig worden ingebouwd. Dit zorgt ervoor dat het stro wordt herverdeeld en schudt ook de zaden uit het stro, de peulen of de aren.

Succesvolle ervaringen in de praktijk

TopCut (5) Werkzeugtraeger_d0_kw_DJI_0724_d1_211005
TopCut met een drierijige stro-eg in de koolzaadstoppels

De TopCut 12000-2 liep in 2021 met verschillende werktuigcombinaties op verschillende bedrijven onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Daarnaast is met de Hogeschool Bernburg een veldtest uitgevoerd in koolzaad en tarwestoppel om de werktuigcombinaties te beoordelen op opkomstgedrag, versnipperingseffect, werkdiepte en andere parameters. 

De resultaten tot nu toe laten de voordelen van de TopCut werktuigdrager zien:

 • Extreem ondiepe grondbewerking met hoog aandeel fijne grond voor perfecte kiemcondities, ook op graanstoppels
 • Aanzienlijk verminderde verdamping in vergelijking met andere processen
 • Optimale naverdichting voor veilige opkomst
 • Perfect snij-effect in koolzaad-, zonnebloemen- en maïsstoppels en in tussengewassen
 • Hoge capaciteit met laag brandstofverbruik

In 2022 worden meer machines gebouwd om bij verschillende bedrijven onder de meest uiteenlopende omstandigheden meer ervaring op te doen met verschillende werktuigcombinaties.