Terug

Directe inspuiting DirectInject

Mediapakket downloaden

Snelle, flexibele en specifieke toediening van gewasbeschermingsmiddelen
 

DirectInject_d0_jm_IMG_9330_d1_211004_GO
DirectInject-Ausstattung mit 50-l-Tank und Pumpeneinheit im Ablagefach der UX 01 Super


DirectInject_d0_jm_IMG_9382_d1_211004_GO
Activeren van DirectInject in de terminal AmaTron 4

In de gewasbescherming worden de eisen voor de boeren en de techniek steeds groter. Een belangrijk punt hierbij is de flexibiliteit bij de selectie van gewasbeschermingsmiddelen in het veld. Vanuit het oogpunt van plantenteelt is het vaak nodig, om met specifieke producten en actieve ingrediënten alleen in deelgebieden of op individuele percelen adequaat te reageren. Ook zijn er eisen aan installaties en watergebieden, die het waard zijn om te beschermen, waarmee de landbouwer rekening moet houden bij de keuze van zijn gewasbeschermingsmiddelen. Deze eisen met betrekking tot flexibiliteit in gewasbescherming staan ​​in contrast met de structurele ontwikkeling in de richting van grotere veldspuiten voor hoge capaciteit en economisch gebruik.

Systeemopbouw

Met het DirectInject-systeem biedt AMAZONE als eerste een systeem aan voor directe injectie van bestrijdingsmiddelen dat voorziet in de gewenste plaatsspecifieke behandeling. Tijdens de toepassing kunnen gewasbeschermingsmiddelen naar behoefte worden toegevoegd of weggelaten. De specialiteit van DirectInject in vergelijking met conventionele systemen ligt in de snelle responstijd van het toevoerproces en de volledige integratie in het spuitcircuit en de bediening van de veldspuit. 

Met DirectInject kunt u individueel inspelen op de behoefte van het gewas op het perceel en kunt u met de veldspuit besparen op bestrijdingsmiddelen en extra ritten. Dit bespaart tijd, kosten en ontziet het milieu.

DirectInject bestaat uit een extra tank van 50 l met de bijbehorende doseertechniek, die is geïntegreerd in het opbergvak van de UX 01 Super aan de rechterkant van de machine. Hierdoor is de tank goed bereikbaar en veilig vanaf de grond te vullen. Door de componenten in het opbergvak te integreren, zijn ook alle componenten optimaal beschermd. 

Het grote voordeel van de technologie is dat DirectInject kan werken met onverdunde bestrijdingsmiddelen. Een mechanisch roerwerk zorgt ervoor, dat bestrijdingsmiddelen die neigen te ontmengen, altijd homogeen worden gehouden.

Gebruik in het veld

DirectInject_d0_jm_IMG_9346_d1_211004_GO
DirectInject-tank met geïntegreerde zeef voor eenvoudig en veilig vullen

Als de bestuurder van de veldspuit bijvoorbeeld in een sectie ontdekt, dat daar ongewenst onkruid moet worden bestreden, kan hij met een druk op de knop in de cabine de DirectInject-dosering activeren. Het aanvullende product uit de DirectInject-tank wordt vervolgens toegevoegd aan de spuitvloeistof uit de spuittank. In vergelijking met conventionele systemen, wordt de geoptimaliseerde reactietijd geïmplementeerd met behulp van een tweeleidingssysteem. In een tweede spuitleiding in de spuitboom wordt direct een voorgemengde spuitvloeistof uit de spuittank en het gewasbeschermingsmiddel uit de DirektInject tank toegevoegd. Wanneer de directe invoer is geactiveerd, wordt het mengsel vervolgens via verschillende invoerpunten in de spuitboom door de dophouders en doppen uitgebracht.

DirectInject_d0_jm_IMG_9354_d1_211004_GO
Mechanisch roerwerk en reinigingsdop in de DirectInject-tank

Deze korte wegen van de vloeistof leiden tot korte reactietijden op het veld. Dankzij de hogedrukcirculatie DCS pro circuleert de spuitvloeistof in de spuitleiding altijd met de ingestelde spuitdruk, ook als de doppen gesloten zijn. Wanneer de directe invoer is geactiveerd, wordt deze circulatie gesloten, zodat de spuitvloeistof uit de spuittank niet wordt gemengd met het product uit de DirectInject-tank.


DirectInject_d0_jm_IMG_9302_d1_211004_GO
De spuitboom heeft twee aparte toevoerleidingen, geel en groen, die op afstand kunnen worden omgeschakeld

Resthoeveelheden en reiniging

Omdat DirectInject kan werken met onverdunde bestrijdingsmiddelen, kunnen ongebruikte hoeveelheden na het uitbrengen weer in de originele verpakking van het product worden gedaan. Zo hoeft voor applicatie niet bekend te zijn hoeveel gewasbeschermingsmiddel er daadwerkelijk nodig is en hoeft er later ook geen gemengde resthoeveelheid speciaal behandeld te worden.

DirectInject_d0_jm_IMG_9387_d1_211004_GO
Exacte invoer van de gedoseerde hoeveelheid

Na het uitbrengen kan het gehele systeem automatisch en op afstand vanuit de tractorcabine worden gereinigd. Hiervoor zijn alle componenten in het Comfort-pakket van de veldspuit geïntegreerd. Dit geeft de gebruiker zekerheid en bespaart tijd.

Boeren melden door het gebruik van DirectInject dat ze nu veel flexibeler kunnen reageren op specifieke gebieden en deelbreedten als het gaat om gewasbescherming. Waar anders gedifferentieerd, directe toepassingen niet mogelijk waren, wordt nu in één keer gereageerd op de situatie in het veld. Het resultaat is een optimaal plantenbestand, maar ook tijdwinst en besparing op gewasbeschermingsmiddelen.

De directe toevoer met DirectInject kan worden gebruikt met de UX 01 éénassige veldspuiten met standaard ISOBUS-communicatie en de AmaSwitch of AmaSelect individuele dopschakeling met het DCS pro hogedrukcirculatiesysteem.

Voordelen in één oogopslag:

  • Flexibel, sneller en behoeftegericht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Besparing van: 
    • Werktijd en werkkosten
    • Machinekosten
    • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Optimale gewassen
  • Milieuvriendelijk